Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Ogłoszenia

Czytaj więcej: Zaproszenie

   Serdecznie zapraszam

 rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

na wykład  ks. Sławomira Kostrzewy

pt. “Dziecko, zabawki, mass media.

O zagrożeniach duchowych i wpływie współczesnej kultury na rozwój dzieci i młodzieży”,

 który odbędzie się 13 grudnia 2015 r. o godz. 1800

w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Opatowie

/-/ Anna Synowiec

Dyrektor Gimnazjum

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 04 stycznia 2016 roku planujemy rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie będzie obejmować : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + mała bułka, ponadto do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt.

Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej

od dnia 1 grudnia 2015 r.


Do wniosku należy dołączyć;

 • zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS/KRUS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz płatniczy na dany rok,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc ucznia odbywającego naukę zawodu.

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 78 14 525

Czytaj więcej: Zaproszenie na

     Zapraszamy Państwa na „Jesienny Piknik”, który jest tradycją naszego gimnazjum już od pięciu lat. W tym roku piknik odbędzie się w piątek 16 października 2015r. o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie.

     Ideą całego wydarzenia będzie przedstawienie najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka, za pomocą etiud teatralnych, które prezentować będzie Państwa dziecko. Po każdym spektaklu rodzice podzielą się własnymi refleksjami spisanymi na kartkach, które z pewnością dowartościują pracę występujących uczniów.

     Po występach rodzice, uczniowie i nauczyciele zostaną zaproszeni na poczęstunek.

     Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do nas w piątek 16 października na kuponie zamieszczonym poniżej i oddanie go dziecku do poniedziałku. Dziękujemy.

                      

Dyrektor Gimnazjum w Opatowie /-/ Anna Synowiec

wraz z gronem pedagogicznym

Gimnazjalne koło wolontariatu oferuje pomoc:

 1. Przy opiece nad dziećmi w wieku od 1 roku. Pomoc w formie kilkugodzinnej opieki i zabawy z dzieckiem w określonym dniu i godzinach.
 2. W formie wypełnienia wolnego czasu osobom samotnym i chorym; poprzez rozmowę, spacery, czytanie książek i prasy, wspólnych zakupów i ewentualnie drobną pomoc w prowadzeniu domu.

Pomoc oferują uczestniczki gimnazjalnego koła wolontariatu:

 • Klaudia Cichosz
 • Natalia Hadryś
 • Joanna Jóźwiakowska
 • Anna Karkus
 • Klaudia Mega
 • Marta Pogoda
 • Klaudia Pregiel
 • Wiktoria Stępień
 • Weronika Wiśniewska

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ ZAINTERESOWANE PIERWSZĄ LUB DRUGĄ FORMĄ POMOCY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB OSOBISTY W SEKRETARIACIE GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W OPATOWIE

/-/Opiekun koła

Anna Jankowska